Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego - Parcour.plfitasc

O nas

W 2006 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego, które wstąpiło w poczet 52 krajów zrzeszonych w FITASC.

Wszelkiego rodzaju strzelania do rzutków do tej pory w Polsce mylnie nazywane strzelaniami parkurowymi zaczęły nabierać kształtu konkurencji organizowanych przez FITASC, zgodnie ze ściśle określonymi przez organizację regulaminami.

PSSP przypadł zaszczyt organizacji w 2008 roku I Mistrzostw Europy w nowej konkurencji Combined Game Shooting (Międzynarodowy Wielobój Myśliwski).

Strzelanie z broni śrutowej do żywych ptaków i sztucznych celów ma swoje początki w XVII wieku. Służyło doskonaleniu umiejętności myśliwych i organizowaniu rozgrywek, które okazały się podwaliną do powstania prestiżowej dyscypliny sportowej.

Jedna z pierwszych organizacji została założona w Paryżu w 1867 roku przez księcia Joaquin Murat’a. W tym samym roku powstał klub sportowy we Włoszech, a w 1893 w Anglii. Aż do I Wojny Światowej sportem tym parali się tylko strzelcy z wyższych sfer.

Po I Wojnie Światowej sport ten przeszedł istotne przemiany. Powstała idea stworzenia międzynarodowej organizacji zrzeszającej federacje i kluby strzeleckie z różnych krajów po to by ujednolicić i skoordynować zasady a także organizować międzynarodowe zawody.

4 czerwca 1921 roku powstała w Szwajcarii organizacja INTERNATIONAL UNION OF HUNTING (UIC) zrzeszająca 10 państw z trzech kontynentów. UIC ujednoliciła regulaminy dyscyplin strzelań myśliwskich. Według tych regulaminów dyscypliny myśliwskie zaistniały na olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku. Po Olimpiadzie Komitet Olimpijski uznał, że konkurencje w strzelaniach myśliwskich nie będą wchodziły w skład olimpiady. UIC przez kolejne lata organizowała sama pod swoja egida Mistrzostwa Świata i Europy w konkurencjach strzelania do gołębi, rzutków i biegnącej makiety jelenia  ( z kuli ).

W 1938 roku UIC zmieniała się w LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE (FITASC), który zrzeszał wówczas 27 organizacji narodowych. Konkurencje podzielono na trzy sekcje: strzelanie do gołębi, strzelanie do rzutków i strzelanie kulowe. W 1947 roku ponowił starania przywrócenia strzelań myśliwskich na olimpiadę i powierzył organizowanie konkurencji Olimpic Tranch i Running Deer organizacji International Union of Shooting ( UIT ). UIT w 1966 roku liczyła 43 organizacje reprezentujące 40 krajów.

W 1981 roku doszło do porozumienia mającego na celu ustalenie warunków współpracy między obiema organizacjami. Przełomem było ustanowienie podziału na konkurencje olimpijskie pod egidą UIT i konkurencje nie olimpijskie ( parkurowe ) pod egidą FITASC. Przez lata FITASC stworzył kolejno dyscypliny: Universal Trench ( trap z pięcioma maszynami ), Sporting, Helicez ZZ, Compak Sporting i Combined Game Shooting (Międzynarodowy Wielobój Myśliwski ).

1 2 3 4 5 6
Copyright © Parcour.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.