Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego - Parcour.pl fitasc

Konkurencje

Combined Game Shooting

Konkurencje śrutowe to dwie osie Compak Hunting oraz dwa różne Trapy.

Oś Compak Hunting różni się kilkoma szczegółami od tradycyjnego Compak Sporting. Liczba maszyn na osi jest mniejsza. Jest ich pięć. Zmniejszono także pole z wymiarów 40m x 25m na 30m x 20m. W Compak Hunting strzela się na skład, górna część kolby powinna być przed podaniem komendy 25 cm od górnej linii ramienia(identycznie jak w Parcours de Chasse). W Compak Sporting można strzelać na tzw. ANY POSITION GUN ( dowolne ułożenie broni przed komendą ). Skład może nastąpić po ukazaniu się celu. Pozostałe przepisy przeniesiono z comak Sporting.

Pierwszy trap to konkurencja American trap Hunting. Strzelmy do 25 rzutków podawanych z maszyny pływającej. Stanowiska są ułożone w linii prostej i s oddalone od maszyny o 12 metrów. Strzelamy na skład tak jak w Compak.

Kolejny trap to Universl Trench Hunting. Podobnie jak w pierwszym trapie strzelamy do 25 rzutków, a stanowiska są 12 metrów od maszyn. Zamiast jednej maszyny pływającej jest sekcja pięciu maszyn ułożona na wprost środkowego stanowiska. Maszyny są oddalone są od siebie o jeden metr. Każda jest ułożona według schematu. Każdy zawodnik dostaje ta samą ilość rzutków z każdej maszyny. Doloty rzutków mają mieć od 55 do 65 metrów.

Każde trafienie jest punktowane czteroma punktami co daje razem 400 punktów w śrucie.

Maksymalna naważka śrucin to 28 gram.

Pierwsza oś kulowa to cztery tarcze stacjonarne. Do każdej oddaję się pięć strzałów w pięć minut. Strzelamy do Rogacza korzystając z stałego słupka, do lisa z pozycji leżącej, do kozicy z pastorału i do dzika z wolnej ręki. Tarcze są oddalone od strzelca o 100 metrów. Razem zdobywając 200 punktów. Druga oś to trzy tarcze stacjonarne i jedna ruchoma. Trzy stacjonarne to tak jak na pierwszej osi rogacz, lis i kozica. Tarcza ruchoma to dzik w przebiegu na 50 metrów. Długość przebiegu to 6 metrów a makieta przemierza ją w 1,5 sekundy. Strzelamy 5 strzałów w pięć minut do makiety poruszającej się z prawej do lewej. Pozycje strzeleckie przedstawia rysunek nr 1. Rysunek nr 3 przedstawia dopuszczalną broń kulową. Sztucer nie może ważyć więcej ni 4 kg. Jego całkowita długość maksymalna to 1150 mm. Maksymalna średnica lufy to 25 mm. Najmniejszy dopuszczalny kaliber to 222rem. Sztucer jeśli ma regulowaną bakę to musi ona być zabezpieczona przez organizatora tak aby strzelec nie mógł jej zmieniać podczas zawodów. Optyka jest ograniczona tylko maksymalnym powiększeniem 12 razy. Makiety są tak zrobione że przy maksymalnym powiększeniu praktycznie nie widać pierścieni rys.2

Razem na kuli można zdobyć 400 punktów.

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
Copyright © Parcour.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.