Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego - Parcour.pl fitasc

Konkurencje

Parcours de Chasse

Zawodny odbywają się zazwyczaj na 100 rzutków na 4 osiach. Na większych zawodach jest 150 rzutków na zawodnika, a podczas rozgrywek rangi europejskiej i światowej  200 rzutków, po 50 dziennie.

Są dwa rodzaje ustawień znane jako " stary system" i "nowy system". Nowy system umożliwia zorganizowanie zawodów dla większej ilości strzelców, ale wymaga zaangażowania większej ilości maszyn i sędzów, podczas gdy stary system  jest wciąż bardziej lubiany jako najczystsza forma tego sportu.

Stary system wymaga ustawienia 5 maszyn na osi z trzema różnymi stanowiskami. Stanowiska są wyznaczone okręgiem o średnicy 1m. Grupa 6 strzelców strzela sekwencję rzutków według rozpisek umieszczonych kolejno na stanowisku nr1, nr2 i nr 3. Wadą starego systemu jest to, że w jednym czasie może strzelać tylko jedna grupa na osi.

W nowym systemie nadal są 3 lub 4 stanowiska strzeleckie (np: C1,C2,C3,C4 itp.) na każdej osi, znacznie  oddalone od siebie, czasami nawet o 0,5 km. Grupa 6 zawodników wyposażona w mapkę strzelnicy przychodzi na stanowisko (C1) gdzie czeka na nich sędzia i osobny zestaw maszyn. Dzięki temu w jednym momencie może strzelać tyle grup ile jest stanowisk na każdej osi. Ten system pozwala na to by w zawodach brało udział więcej strzelców w ciągu jednego dnia.
Zawody rangi  europejskiej i światowej są przeprowadzane w nowym systemie, obowiązkowo na 8 osiach. Każdej grupie, która przychodzi na stanowisko sędzia pokazuje trajektorie rzutków. Strzelcy w grupie strzelają kolejno single a potem dublety. Jeżeli zawodnik z nr 1, pierwszy w grupie strzela single, to dublety rozpoczyna strzelać zawodnik z nr 2, a zawodnik nr 1 strzela dublety jako ostatni. Na następnym stanowisku zawodnik z nr 3 rozpoczyna strzelanie singli, a zawodnik nr 4 strzela pierwszy do dubletów. Dzięki temu na każdym stanowisku jest inna kolejność strzelania.Dublety mogą być symultaniczne ( równoczesne  z 2 maszyn) , po strzale i dublety symultaniczne z 1 maszyny. (W zależności od możliwości maszyny, dwa rzutki mogą być wypuszczone jednocześnie lub jeden po drugim najszybciej jak to możliwe ).
W Sportingu w przeciwieństwie do Compak®Sportingu kolba broni dotyka ciała pod poziomą linią zaznaczoną na kamizelce strzelca. Pozioma linia powinna przebiegać 25 cm poniżej wyobrażonej linii poziomej  góry  ramienia.


 

1 2 3 4 5 6
Copyright © Parcour.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.