Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego - Parcour.pl fitasc

Konkurencje

Compak Sporting

 

Oś do Compak to obszar wyznaczony prostokątem o wymiarach: szer. 40m, dł. 25m, nad którą poruszają się rzutki. Musi być co najmniej 6 maszyn do rzutków. Wszystkie rzutki przelatują nad prostokątem i przynajmniej w jednym punkcie ich trajektorii tor lotu musi się przecinać. Trajektorie muszą być tak różnorodne jak to możliwe: opadające, wznoszące się, cofające się, zbliżające się. Można używać każdego rodzaju rzutków standardowych i specjalnych jak midi i mini. Strzelcy strzelają po 5 rzutków z każdego stanowiska (łącznie 25). Każdy rzutek liczony jest za 1pkt. Strzela się single i dublety . Na każdym stanowisku jest napisana kolejność strzelania.

DUBLET NA ZAWOLANIE: Dwa rzutki podane z jednej lub dwóch różnych maszyn. Pierwsza jest podana po komendzie „daj” a druga po strzale do pierwszego rzutka ( w obydwu przypadkach obowiązuje zasada 0 do 3 sekund).

DUBLET SYMULTANICZNY: Dwa rzutki podane w tym samym czasie z jednej lub dwóch różnych wyrzutni na komendę "daj" ( tak jak w „skeet”.

BROŃ : Dozwolona jest każdego rodzaju broń pod warunkiem, że nie większa niż kaliber 12 a lufa nie jest krótsza niż 66 cm (26”). W przypadku broni półautomatycznej jednocześnie mogą być załadowane najwyżej dwa naboje. Wszelkiego rodzaju paski na broni są zabronione. Zmiany broni lub jej części (czoków, luf) jest zabronione w trakcie trwania rundy.

AMUNICJA: Naważka śrutu amunicji używanej podczas zawodów Compak® Sporting nie może być większa niż 28 g a jego średnica nie większa niż 2,5 mm.

OCHRONA SŁUCHU I WZROKU: Wszyscy strzelcy, sędziowie, musza nosić słuchawki lub korki i okulary bezpieczeństwa.

RUNDY: Runda składa się z 25 rzutków, 5 rzutków na stanowisko zgodnie z jedną z wymienionych formuł: -5 pojedynczych rzutków -3 pojedyncze rzutki i 1 dublet, -1 pojedynczy rzutek i 2 dublety. Pojedyncze rzutki , razem z symultanicznymi dubletami są pokazywane strzelcom tylko raz, pierwszej grupie strzelającej każdego dnia.

MENU (kolejność rzutków): Menu usytuowane jest przy każdym stanowisku w czytelny dla strzelca sposób.


1 2 3 4 5 6
Copyright © Parcour.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.