III Parcour Jury i Resortu Strzelectwa w Compak® Sportingu

PROGRAM
01.04.2022 TRENING od 12:00
02.04.2022 TRENING od 11:00
03.04.2022 Zawody od 09.00

Tel. kontaktowy : 734-149-212


Lista zgłoszonych zawodników
L.p. Imię Nazwisko Kategoria Narodowość
Brak zgłoszonych zawodników